Salamon Pál az Ábrahám fiairól

Az országból való kényszerű emigrációm előtt ("Sosem voltam az élet emigránsa" - Elite 2002/5.) első írói korszakomban (Egy ember két élete - Magyar Narancs 2001/dec.) írtam néhány olyan könyvet, amelyek cselekményét kitaláltam. Gondolom, ez nem írói vétek, a művek többsége, ha nem tévedek, így születik. 1992 novembere óta, amikor elkezdtem írni a Sorel-házat - más módszerrel élek. Csak azt írom meg, amit nem tudok nem megírni. Vagyis azt, ami személyes sorsomat vagy a veszélyek felé tántorgó fajtámat, az embert érinti.

14 éves koromig, bár nyolc osztályt elvégeztem, és megtanultam olvasni - a gróf Monte Cristo és a Magyar feltalálók című könyveken kívül mást nem olvastam. Ezután azonban rákezdtem. Kezembe került a Biblia is. Volt, amit értettem belőle, és volt, amit nem. Azután évekig nem vettem kézbe.

Emigrációm során Ausztriába, az Egyesült Államokba, majd Izraelbe kerültem. Ott lettem tanúja annak, ami újból kezembe adta a Bibliát. Az a valami az izzó gyűlölet szüntelen kitörése volt. Az egyedi történeteken túl akkor kezdtem gondolkodni az emberi sorsról (Fellebbezés a siralomházból - Tericum, 2005). A szemem előtt robbantak az autóbuszok, az utcákon emberi végtagok hányódtak szanaszét, a mentők és a rendőrök az elfolyó vérben csúszkáltak. És nem csak ott, hanem immár szerte a világban a félelem és a gyűlölet vált az emberek meghatározó életérzésévé. Miért vált arab szólásmondássá: "A zsidók a mi kutyáink". És miért mondják az izraeliek: "A jó arab a halott arab". Miért? Nem elég, hogy mi emberek átsuhanó árnyékok vagyunk a Teremtés vakítóan fehér falán?

Mi, emberek átsuhanó árnyékként törjük-zúzzuk, gyötörjük "átsuhanó árnyékunkat".
A Biblia olvasása közben megakadtam az Elűzés történetén. Ábrahám, a népek atyja, felesége, Sára unszolására elűzte szeretett ágyasát, Hágárt és kettejük gyermekét, Ismaelt, az arabok ősét. Nem értettem és nem értem a népek atjyának ezt a tettét. Hiszen Ábrahám eleinte nem engedett felesége unszolásának, mert szerette Hágárt, és a tőle született gyermekét, Ismaelt. Eszerint tudta, hogy Sára valami veszedelmes igazságtalanságra akarja rávenni. De akkor végül miért engedett az unszolásnak? Ő az Egyetlen, Láthatatlan Isten látója miért nem gondolt arra, hogy tette eljövendő, nagy bajok oka lehet?

Az Ábrahám fiai a jeruzsálemi főposta előtt elkövetett merénylet, majd nyomában a Magyarországról Jeruzsálembe, onnan New Yorkba, majd onnan a csendes-óceáni Ember-szigetre vetődő Zakariás két sistergő szerelmének, a féltestvérével, Ismaellel és Ábrahám ősatyával való találkozásának és küzdelmének krónikája.

Az Ábrahám fiai 2007 áprilisában jelenik meg a Tericum Kiadó gondozásában.